นโยบายการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน

1. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้า หรือขอเงินคืนได้ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีการเปิดกล่อง และฉีกพลาสติกออก

2. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าคืนทั้งหมด โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.1 ส่งอีเมล์มาที่ [email protected] เพื่อแจ้งความจำนงว่าต้องการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า พร้อมรายละเอียดเช่น หมายเลขออเดอร์ / ชื่อ / เบอร์โทรศัพท์

2.2 จากนั้น ส่งสินค้าผ่าน EMS กลับมาที่

บริษัท เอ็มดีเอ็กซ์เมนเวิลด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ชั้น 37 ห้องเลขที่ 3746
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์​ 088-3993-919​

3. หากความผิดพลาดเกิดจาก www.mdxmen.com ทางบริษัทยินดีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

4. ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยน / คืนสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้

4.1 สินค้าถูกเปิดกล่อง หรือแกะพลาสติกออก

4.2 สินค้าได้ถูกนำไปใช้แล้ว

4.3 สินค้าถูกส่งเลยระยะเวลา 14 วันตามที่กำหนด

4.4 สินค้าที่ไม่ได้สั่งซื้อจาก www.mdxmen.com