รู้ทันปัญหาหนุ่มๆ มีลูกยาก

นอกจากสาเหตุหลักข้างต้นแล้ว ยังมีสาเหตุอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการมีบุตรยาก เช่น การใช้ยา และอาหารเสริมบางชนิด ผลข้างเคียงจากการทำเคมีบำบัด การออกกำลังกายมากเกินไปจนระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำและลดการผลิตอสุจิ การใช้สารเสพติด เช่น แอลกอฮฮล์ กัญชา การใส่กางเกงหรือกางเกงในที่รัดจนเกินไป และโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศยังเป็นตัวการให้คุณผู้ชายมีลูกได้ยากเช่นกัน

ในกรณีที่คุณผู้ชายมีปัญหาเกี่ยวกับอสุจิ เช่น มีจำนวนอสุจิน้อย อสุจิมีรูปร่างผิดปกติ อสุจิเคลื่อนที่ช้า สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เพื่อช่วยเรื่องการมีบุตรได้ โดยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ที่นำมาใช้ในปัจจุบัน ได้แก่

 

การรักษาภาวะการมีบุตรยากของคุณผู้ชายนั้น จำเป็นต้องรักษาตามสาเหตุของอาการ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีคู่สมรสประมาณ 15–20 % สามารถตั้งครรภ์ได้โดยไม่ต้องทำการรักษาใดๆ แต่สำหรับคุณผู้ชายที่จำเป็นต้องรักษาอาการมีบุตรยากนั้น Dr.MDX ได้รวบรวมแนวทางรักษาโดยทั่วไปจากผู้เชี่ยวชาญดังนี้ครับ