เพื่อสุขภาพที่ดี…มาตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ

นอกเหนือจากการดูแลรักษาสุขภาพในเรื่องของอาหารการกิน การออกกำลังกาย และการนอนหลับพักผ่อนที่ถูกต้องแล้ว มีอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญและมองข้ามไปไม่ได้เลยนั่นก็คือ “การตรวจสุขภาพประจำปี” นั่นเอง  ซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีนั้นจะมีส่วนช่วยสร้างความอุ่นใจ และคลายกังวลจากปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพราะการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจร่างกายในภาวะที่เรายังเป็นปกติ ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความเสี่ยงของโรคและภาวะต่างๆที่ยังไม่แสดงอาการผิดปกติออกมา หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นการเฝ้าระวังโรคร้ายต่างๆ นั่นเอง แถมยังเป็นการช่วยให้เราสามารถพบปัญหาได้แต่เนิ่นๆ เพื่อจะได้นำเราไปสู่แนวทางการป้องกันการเกิดโรคได้ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้ประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนของโรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพในระยะยาวได้อีกด้วย

มีหลายๆคนมักเข้าใจผิดว่า ถ้าแข็งแรงดีก็ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ เพราะไม่น่าจะมีโรคอะไร ซึ่งนับเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเท่าไรนัก นั่นก็เนื่องมาจากในบางโรคอาจไม่ค่อยแสดงอาการออกมาให้เห็น ยิ่งถ้าไม่ได้รับการตรวจก็ยิ่งไม่มีทางรู้ได้เลย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคโลหิตจาง ตลอดจนโรคมะเร็งระยะเริ่มแรก ฯลฯ บางคนก็ไม่กล้าตรวจสุขภาพ เพราะกลัวที่จะต้องพบเจอโรคร้าย ไม่อยากที่จะเป็นคนป่วย หรือในบางคนอาจจะกลัวสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ เพราะยังรู้สึกว่าตนเองสบายดี ตรวจไปก็จะสิ้นเปลืองเงินเปล่าๆ ซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นความเข้าใจที่ผิด เนื่องจากการตรวจสุขภาพและพบโรคร้ายตั้งแต่ยังไม่มีอาการออกมาให้ได้เห็น หรือเพิ่งเริ่มเป็นใหม่ๆ นั้น จะช่วยให้สามารถรีบทำการรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งจะให้ผลของการรักษาที่ดีกว่า เพราะในบางโรคก็สามารถรักษาหายขาดได้ถ้าได้พบในระยะเริ่มต้น นอกจากนี้ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือการเข้ารับการรักษาด้วยโรคใดโรคหนึ่งอยู่เป็นประจำ ก็ยิ่งสมควรได้รับการตรวจสุขภาพด้วยเช่นกัน

ความเข้าใจผิดอีกประการหนึ่งก็คือ เมื่อผลการตรวจสุขภาพออกมาว่าปกติดี หลายๆ คนมักจะปล่อยปละละเลยไม่ค่อยที่จะสนใจดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง แถมยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้า การไม่ออกกำลังกาย การกินอาหารไม่เหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายตามมาได้ ดังนั้น หากผลการตรวจออกมาว่าสุขภาพร่างกายยังคงเป็นปกติดี นั่นก็ไม่ได้การันตีว่าเรานั้นจะมีสุขภาพที่ดีได้ตลอดไป แต่เรายังคงต้องหมั่นคอยดูแลและรักษาสุขภาพอย่างเหมาะสมเช่นเดิมต่อไป

ซึ่งในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลหลายแห่งได้จัดชุดโปรแกรมการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับช่วงอายุ เพศ อีกทั้งยังมีรายการเสริมให้เราเลือกตรวจเฉพาะในส่วนที่เป็นพันธุกรรม หรือเป็นจุดที่เรากังวลมากเป็นพิเศษ การตรวจสุขภาพจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แต่ถ้ามีปัญหาหรือความกังวลใจว่าถ้าได้ไปตรวจสุขภาพแล้วเกิดต้องพบเจอกับโรคร้ายขึ้นมาจะทำอย่างไร เพราะถึงแม้ว่าเราจะมั่นใจว่าตนเองนั้นมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงแล้วก็ตาม แต่โอกาสการเกิดโรคร้ายนั้นมันก็สามารถเกิดขึ้นกันได้กับทุกคน การป้องกันไว้ย่อมดีกว่าการแก้ไขอย่างแน่นอน และมันคงจะเป็นหนทางที่ดีที่สุด เพราะถ้าหากเกิดเหตุให้ต้องแก้ไขหรือต้องรักษากันขึ้นมาแล้ว เราคงจะต้องสูญเงินทอง เวลา รวมถึงความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจกันสักแค่ไหน ดังนั้น ถ้ารู้อย่างนี้แล้ว…เราควรเริ่มต้นหันมาดูแลเอาใส่ใจสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงกันดีกว่าครับ

ข้อมูลอ้างอิง

  1. บทความเรื่อง “สุขภาพประจำปี! ควรตรวจอะไรและดีกับคุณอย่างไร?”
  2. บทความเรื่อง “คู่มือตรวจสุขภาพแต่ละช่วงวัย อายุเท่าไร ควรตรวจอะไรบ้าง
  3. บทความเรื่อง “การตรวจสุขภาพประจำปีในผู้สูงอายุ”