คนวัยทำงาน : ภายนอกดูดี แต่บางที..อาจมีภัยเงียบแฝงอยู่ !

โรคคนวัยทำงาน

 ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกกำลังรับมือกับกลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable diseases) หรือ ชื่อภาษาไทยเรียกว่า “กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” เป็นกลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่ติดต่อผ่านการสัมผัส คลุกคลี ตัวนำโรค หรือสารคัดหลั่งต่างๆ หากแต่มีสาเหตุที่เกิดจากรูปแบบการใช้ชีวิตของคนสมัยใหม่ที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง เช่น การดื่มเหล้า การสูบบุหรี่ การไม่ออกกำลังกาย การกินอาหารที่มีรสชาติหวานมันเค็มจัด มีภาวะอ้วนลงพุง และที่สำคัญก็คือ การใช้ชีวิตด้วยความเครียดอยู่เป็นประจำ ซึ่งในปัจจุบันมีคนป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคในกลุ่มนี้ถึงปีละเกือบ 40 ล้านคน!!!

หรือหากจะพูดกันง่ายๆ ว่านี่ก็คือ “กลุ่มโรคทำตัวเอง” ก็ว่าได้ แถมยังเป็นภัยเงียบที่คุกคามคนในวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีความเสี่ยงสูงสุดของการมีปัญหาสุขภาพ เพราะคนในช่วงวัยนี้มักมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุล ทั้งในเรื่องของการกิน การนอน การพักผ่อน การออกกำลังกาย และการทำงาน  ดังนั้น การตรวจสุขภาพเป็นประจำของคนในวัยนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยคัดกรอง และค้นหาความผิดปกติที่ซ่อนตัวอยู่ภายในร่างกาย ก่อนที่มันจะลุกลามและแสดงอาการออกมา จนกลายเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การสูญเสียทั้งทางด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจได้ในที่สุด

โดยรายการตรวจสุขภาพของคนวัยนี้ จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการตรวจร่างกายทั่วไป ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เพื่อประเมินว่าเป็นโรคอ้วนหรือไม่ วัดความดันโลหิต เพื่อตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และตรวจร่างกายทั่วไป รวมถึงการซักประวัติเพื่อค้นหาความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน โดยเฉพาะในชายอายุน้อยกว่า 55 ปี และหญิงอายุน้อยกว่า 65 ปี หรือมีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคดังกล่าว

โรคคนวัยทำงาน

นอกจากนี้ยังมีการตรวจการทำงานระบบต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพช่องปาก การตรวจการได้ยิน การตรวจการมองเห็น รวมทั้งมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เพื่อคัดกรองภาวะโลหิตจาง  การตรวจระดับไขมันในเลือด เพื่อช่วยประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด  การตรวจระดับน้ำตาล เพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน และในกรณีของเพศหญิง หากเป็นผู้ที่มีอายุเกิน 30 ปีขึ้นไป แม้ว่าจะเคยหรือไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็ตาม ก็ต้องได้รับการตรวจเต้านมและการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

อย่าลืมนะครับว่าการตรวจสุขภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในวัยทำงานที่เป็นกำลังหลักในด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ก็ยิ่งสมควรที่จะได้รับการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัย  ซึ่งถ้าหากพบภาวะผิดปกติจะได้รีบทำการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษากันตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันการลุกลามและชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงซึ่งอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้  และในกรณีผู้ที่ตรวจพบความเสี่ยงด้านสุขภาพ ก็ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือรูปแบบการใช้ชีวิตให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอย่างยั่งยืน โดยผู้สนใจที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง หรือสามารถค้นหารายการตรวจสุขภาพได้ด้วยตัวเองที่  www.healthcheckup.in.th  //  Dr.MDX

 

ข้อมูลอ้างอิง

1. บทความเรื่อง “ตรวจสุขภาพคนวัยทำงาน: ภายนอกดูดี บางที..อาจมีภัยเงียบแฝงอยู่”

http://healthcheckup.in.th/article/29